CLUB ORGANIC

Даниела Каменова Тодорова

Мениджър на регион в компания Vertera

Като един от първите бизнес партньори на компания Vertera в Европа, имам отлични познания за предлаганите продукти, маркетинговия план и възможностите за изграждане на успешен регионален или международен бизнес.

В своето професионално и личностно развитие съм се убедила, че за да може човек да бъде успешен, както в професионален така и в личен план е необходимо да положи правилните действия за постигане на своите цели. В тази връзка е и любимият ми цитат на Стивън Кови:

“Ако посееш мисъл ще пожънеш действия, ако посееш действие, ще пожънеш навик, ако посееш навик ще пожънеш характер, ако посееш характер ще пожънеш съдба.” ​

За Клуб Органик